Adakozás

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7)”

Hogyan lehet segíteni gyülekezetünk működését, fennmaradását?

Minden pénzbeli és nem anyagi jellegű támogatásért hálásak vagyunk, kétkezi munkáért, időért, imádságért, mellyel gyülekezetünket segíti! Örömmel és büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy a Nyáregyházi Evangélikus Leányegyházközséghez tartozunk, hogy Istenünk gondviselésével ezidáig fennmaradtunk és épültünk.

Azonban sokakban él még az a hamis illúzió, hogy a gyülekezeteket az állam tartja fenn. Gyülekezetünk semmilyen állami támogatásban nem részesül, templomunk és közösségünk a gyülekezeti tagok áldozatos adományaiból, egyházfenntartói járulékából és a perselypénz által nyújtott bevételekből tud működni, fejlődni és szépülni.

Ki lehet egyházfenntartó és hogyan lehet az éves egyházfenntartói járulékot befizetni?

Minden testvérünk, akinek fontos közösségünk az egyházfenntartói járulék befizetésével egyházfenntartónkká válik, amely egyfajta tagdíj, a gyülekezethez tartozás kifejezése. Mindezt meg lehet tenni a gyülekezet pénztárosát vagy lelkészét felkeresve, valamint a legegyszerűbb módját is lehet választani a befizetésnek, a rendszeres átutalási megbízással történő bankszámláról való utalást. Ezt bármely bank netbank szolgáltatásában, vagy a bankokban személyesen is meg lehet tenni. Ez esetben a közlemény rovatba „Név, Év, Egyházfenntartói járulék” megjegyzést kérjük feltüntetni.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

– Felnőtt, dolgozó min. 7000 Ft/év
(a munkanélküliek a fent megjelölt értékű gyülekezeti munkával kiválthatják járulékukat)
– Nyugdíjas, diák min. 4000 Ft /év

Az esküvők, temetések vagy egyéb rendkívüli szolgálatok után az egyházközség számára kell járulékot fizetni a gyülekezet pénztárosánál vagy lelkészénél.

ESKÜVŐI JÁRULÉK:

– Egyházfenntartónál: 10.000 Ft
– Nem egyházfenntartónak: 20.000 Ft

TEMETKEZÉSI JÁRULÉKOK:

– Egyházfenntartónál egyházi temetés: 10.000 Ft
– Nem egyházfenntartónál egyházi temetés: 20.000 Ft

TEMETŐFENNTARTÁSI DÍJ a régi evangélikus temetőben:

– Temető fenntartási díj egyházfenntartónál (hely/ 5 év): 5000 Ft
– Temető fenntartási díj nem egyházfenntartónál (hely/ 5 év): 12500 Ft

A fenti díjak tekintetében egyházfenntartónak 3 év folyamatos befizetés után számít mindenki, akár évenként, akár egy összegben teljesíti a háromévi kötelezettséget. Azok az egyháztagok, akik még a 3 évet nem érték el, kedvezményes árat fizetnek, a 3 évből hátralevő összeg befizetése esetén.

Az egyházi 1% felajánlása a Magyarországi Evangélikus Egyház javára:

Technikai szám: 0035

 

Lipót Zsolt pénztáros