Történetünk

Az első evangélikus telepes családok a környező településekről érkeztek erre a vidékre – Pilisről,  Albertirsáról (ami akkoriban még két települést jelentett) illetve Péteriből.  Az első időkben még élénken tartották a kapcsolatot eredeti gyülekezeteikkel, s ha nem is minden vasárnap, de nagyünnepeken visszajártak. 1893 előtt nyoma sincs önálló gyülekezeti életnek, ebben az évben azonban a református felekezettel közösen megépítik templomukat, amelyet szeptember 17-án szentelnek fel. A templomot, amely tulajdonjogilag 50-50% részarányban közös, együtt használják, mégpedig úgy, hogy egyik héten református, a másik héten evangélikus istentiszteletet tartanak.  A pilisi lelkész végzi a lelkészi szolgálatot.

1902-ben országos gyűjtésből megépül a lelkészlakás.1903-ban a gyülekezet önálló egyházközséggé szerveződik és megválasztja első lelkészét: Rác Gyulát, aki ellátta a környező területeket is. 1939. július 9-én iktatják be a gyülekezet második lelkészét Kende Kirchknopf Györgyöt, aki nagy lendülettel fog bele a gyülekezet életének fellendítésébe. Megépíti a gyülekezeti házat (1943), de lelki értelemben is építi a gyülekezetet, hiszen akkoriban indul el több alkalom – gyülekezeti bibliaóra, férfi bibliaóra, szeretetvendégségek, rendszeres istentiszteletek a szórványban. A II. Világháború harci eseményei nyomán 1944-ben a templom és a gyülekezeti ház aknatalálatot kap, a lelkészlakást és az irodát feldúlják, berendezését széthordják és megsemmisítik.  A lelkész is ideiglenesen hívei otthonában kap helyet. 1944-ben Benczúr László helyettesítette Kende Kirchknopf György,  aki tábori lelkészi szolgálatban volt.

1945 december 2-i határidővel lemond Kende-Kirchknopf György a Budapest-Kelenföldi gyülekezet hívásának engedve, utóda pedig Nyáregyházán Lupták Gyula lesz. Sérült gyülekezeti ház, háborútól szétzilált életek megszabják a szolgálat irányát: lelkigondozás és a gyülekezeti élet megszervezése. Minden szórványban hetenként istentiszteleti alkalmak indulnak, laikusok szolgálatba állításával. Mindenhol bibliakörök, gyermekalkalmak szerveződnek. Közben anyagilag is tovább épül a gyülekezet, felújítják a sérült templomot és a gyülekezeti házat.1949-ben Lupták Gyula lelkész egy éves tanulmányi szabadságra Finnországba megy, ez idő alatt Mezősi György helyettes lelkész végez szolgálatot  nyáregyházán és a hozzá tartozó szolgálati területeken.

1978-tól 1980-ig Keveházi Lászlóné helyettes lelkészként Pilisről jár át, hogy a gyülekezetet pásztorolja. 1980-ban kerül a gyülekezet élére Adámi László, aki egészen 2001.október.31 -ig a gyülekezet lelkipásztora, aki a hosszú évek alatt odaadó munkát végez családjával együtt a gyülekezetben. 2001-ben azonban, a nyíregyházi gyülekezetbe szólítja őt a szolgálat. A Nyáregyházán töltött szolgálati idejéhez fűződik, az újlengyeli templomépítés  és a nyáregyházi templom felújítása (1993) és egyéb felújítások, a dánszentmiklósi harangláb építése, missziós alkalmak, szeretetvendégségek és evangelizációk szervezése. 2001-2004. Kollár Zsolt segédlelkész, ez idő alatt újulhatott meg a dánszentmiklósi imaház mennyezete. 2004. augusztus 1-től Túri Krisztina lelkész. Ez idő alatt a paróka  külső nyílászáróianak cseréi történhettek meg. 2007 Szeptember 1-től Pelikán András beosztott lelkész. 2008 Szeptember 1-től 2013. Június 30-ig Horváthné Csoszánszky Márta beosztott lelkész. 2009-től Napközis táborok kezdődtek. Ifjúsági órák, bibliaórák, gyülekezeti napok kerültek megrendezése. Pályázaton szintetizátort, énekeskönyveket, projektort és puffokat nyert gyülekezetünk. 2011 júniusában megkezdődött a nyáregyházi templom felújítása. Megrendezésre került az első Jótékonysági Bál. 2009-2010 Török Anett szolgálattevő munkatárs. 2013. Július 1-től – 2018.08.15-ig Nyáregyházán Selmeczi Lajos Péter a lelkész.

2013. Július 1-től Újlengyel gyülekezete a Dabas-Gyóni Evangélikus Egyházközségbe került,
míg Dánszentmiklós gyülekezetét, az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza. 2015. Január 1-től hivatalosan is gyülekezetünk Monor anyagyülekezet leánygyülekezetévé vált. 2018.08.15-től Sánta József beosztott lelkész.

A Nyáregyházi gyülekezet felügyelői, akik mindig hűséges segítői
voltak az itt szolgáló lelkészeknek és sokat tettek a gyülekezet érdekében:

  • 1883-1903 Fabiny Gyula
  • 1904-1906 Krajcsovits Lajos
  • 1907-1922 Mózer Róbert
  • 1923-1925 Leidenfrost Károly
  • 1925 – Kolossa Viktor
  • 1926-1939 Török József
  • 1939-1967 Dr. Riecsánszky Endre (ő Sárkány Sámuel pilisi püspök unokája volt, és ő hagyta a nyáregyházi gyülekezetre Sárkány Sámuel magyar nyelvű Bibliáját)
  • 1988-2006 Veszteg István
  • 2006 – ban Báder László
  • 2009 – 2018 Rosta László

(Az 1967 – 1988 közötti időszakokban gondnokai voltak a gyülekezetnek)