Kiterjedésünk

Az egyházközség kiterjedése

1903 elõtt Pilis szórványaként említi Alsó- és Felsõ-Nyáregyházát a „Pest megyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség” 1897-ben megjelent „Schematizmusa”. Az önállósulás éve után (1903) a nyáregyházi evangélikus egyházközséghez tartozik Alsó-Nyáregyháza, Felsõ-Nyáregyháza, Felsõszõlõ, Brügecs, Muszályszõlõ,  Csévpuszta, Halesz, Pótharaszt-puszta, ezen kívül Újhartyán és Lengyelfalva.  1941-ben ide csatolják Vatyapusztát is. 1945 óta a fent említett területek három önálló községet képeznek: Nyáregyháza, Újlengyel, Csévharaszt. Jelenleg a gyülekezethez tartozik (2013): Nyáregyháza(Alsó és Felsõ),  Dánszentmiklós (leánygyülekezetként), Újlengyel

Gyülekezeti célokat szolgáló épületeink

Nyáregyházán templomunk közös a Nyáregyházi Református Egyházközséggel.  1893-ban épült, mûemlék jellegű késõ barokk. 1993-ban egy nagyszabású felújításra került sor, a dobogóra épített szószék, oltár-úrasztala ekkor kapta jelenlegi formáját. Régi oltárképünk a szószék mellvédjébe került beépítésre, becsukható fatáblákkal.  A lelkész az evangélikus istentiszteleten is az oltári liturgia során végig az úrasztala-oltár mögött áll.
Templomunkban  lent ~ 100 ülőhely, míg a karzaton ~ 20 férőhely található. A torony magassága kb. 20 méter, két harang szól benne. A kisebbik eredeti 1893-ból való, a nagyobbik 1927-bõl. (az eredetit az I. világháborúban elvitték). A lelkészlakás 1902-ben országos gyűjtésből épült, amelyet az évek során többször felújítotttak. Kendeh-Kirchknopf György lelkipásztor idején 1940-43 között  gyülekezeti ház épülhetett meg, amely 1992-ben megújulhatott.

Imaház Dánszentmiklóson

A leánygyülekezet 1965-ben vásárolta, eredetileg lakóháznak épült 1955 körül. A dánszentmiklósi imaház fölszentelése 1965. május 30-án megtörtént. A harangláb az épület mögött 1981-ben épült.

2013. július 1-től Dánszentmiklós gyülekezetét az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza.

Újlengyeli templom

Már 1948-ban létezett egy olyan telek Újlengyelben, amelyet református és evangélikus templom építésére tartottak fenn. 1961-ben azonban felszólításra a két gyülekezetnek le kellett róla mondania. 1995-ben a hívek kérésére az Újlengyeli Önkormányzat a gyülekezeteknek adományozta azt a telket, amelyen a templom áll. 1998 szeptember 26-án került sor az alapkõletételre, az épülõ templom falai között, majd a templom 2000 oktőber 28-án fölszentelésre került.

2013 július 1-től Újlengyel gyülekezetét a Dabas-Gyóni Evangélikus Egyházközség  gondozza.